طبقه بندی - زیرنویس اختصاصی

ویدئو

مستند کودتای 53

تقی امیرانی، کارگردان ایرانی در آخرین فیلم مستند خود به نام «کودتای ۵۳» که در جشنواره فیلم لندن به نمایش گذاشته شد، نقش بریتانیا در کودتای سال ١۹۵۳ (...