طبقه بندی - عاشقانه

ویدئو

فیلم سینمایی او

داستان او یا Her در زمان آینده در شهر لس آنجلس اتفاق می افتد. تئودور مرد میانسالی است که شغلش نوشتن نامه های عاشقانه از طرف افراد متقاضی به نامزدشان...