طبقه بندی - ورزشی

Uncle Drew
ویدئو

فیلم عمو درو

داستان Uncle Drew درباره پسر جوانی هست که تمام پس‌انداز خود را برای ورود به یک تیم بسکتبال خیابانی و شرکت در مسابقات هارلم خرج می‌کند. اما در ادامه...