طبقه بندی - ورزشی

کرید Creed
ویدئو

فیلم سینمایی کرید

در خلاصه کرید یا Creed راکی بالبوآ، قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان، مربی‌گری یکی از فرزندان آپولو کرید رقیب و دوست قدیمی اش، آدونیس کرید را برعهده...